• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası
Onat Kitaplığı
   

Hasan Onat Kitaplığı
Hazırlayan Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Sorularla İslam Mezhepleri
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İslam Bilimlerinde Yöntem
 Prof. Dr. Hasan Onat
  Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Din Anlayışımız Üzerine Denemeler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Osman AydınlıKüreselleşme Din ve Terör
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu


Alevilik Kızılbaşlık Bekataşilik
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve Prof. Dr. Ömer Faruk Teber


Din İnsan ve Anlam Arayışı
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Betül Yurtalan


Aforizmalar
Toprak Tohum ve Kökler
Yazar: Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Dr. Fatıma Nur Demir


İslam'ın Akılcı Yorumu
Prof. Dr. Hasan Onat
Hazırlayan: Prof. Dr. Sönmez Kutlu 

 Site Haritası
               Anasayfa

               Videolar

                     Din

                     İslam Nedir Ne Değildir?

                     Mezhepler

                     İslam'da Mezheplerin Ortaya Çıkışı

                     Türklerin İslamlaşma Süreci ve Mezhepçilik

                     Günümüz İslam Dünyasında Mezhepler ve Mezhepçilik

                     Türk Dünyasının İnanç Problemleri

                     Maturidilik ve Türk Din Anlayışı

                     2017 Maturidilik Konuşmaları

                     2. Maturidi Yesevi Kurultayı Açılış Konuşması

                     Türkiye'de Yüksek Din Eğitim ve Öğretimi ve İlahiyatlar Sorunu

                     Dini Anlatmada Buyurgan Dil

                     Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dünyasında Üç Tarzı Dindarlık

                     Batıda Artan İslam Karşıtlığının Nedenleri

                     Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi

                     Türkiye'de İlahiyatlar

                     Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Çözülemeler

                     İlginç Videolar

                     Şiirler

                     Ahlak ve Toplum

                     Hz.Muhammed'i Doğru Anlamak

                     Kur'an-ı Anlamanın Önemi

                     Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarının Tanıtımı

                     Alevilik

               Makaleler

                     İslam Mezhepleri

Kerbela Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem Sorunu">                          •  Kerbela Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem Sorunu

Mezhepler Tarihinde Usul Sorunu">                          •  Mezhepler Tarihinde Usul Sorunu

Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları">                          •  Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları

Tarihsel Din Söylemler:Mezhepler">                          •  Tarihsel Din Söylemler:Mezhepler

Ehl-i Beytin İstismarı">                          •  Ehl-i Beytin İstismarı

İslam Ve Mezhepler">                          •  İslam Ve Mezhepler

Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi">                          •  Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi

Ehl-i Sünnet'in Siyaset Nazariyesinin Dini Temellerinin Sorgulanması ">                          •  Ehl-i Sünnet'in Siyaset Nazariyesinin Dini Temellerinin Sorgulanması

Ebû Hanife Ve Din Anlayışı ">                          •  Ebû Hanife Ve Din Anlayışı

İmam Maturidi ve Akılcılığı ">                          •  İmam Maturidi ve Akılcılığı

Mezheplere Ait Klasik Metinler">                          •  Mezheplere Ait Klasik Metinler

Maturidi'nin Mezhebi Arka planı">                          •  Maturidi'nin Mezhebi Arka planı

Mezhepler Tarihi Okuma Listesi">                          •  Mezhepler Tarihi Okuma Listesi

Mürcie Mezhebi:Doğuşu ve Fikirleri">                          •  Mürcie Mezhebi:Doğuşu ve Fikirleri

Türklerin Benimsediği Mezhepler">                          •  Türklerin Benimsediği Mezhepler

Kerrâmiyye Mezhebi ">                          •  Kerrâmiyye Mezhebi

Gelenekçi Din Söyleminin Analizi">                          •  Gelenekçi Din Söyleminin Analizi

Maturidi Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmede Katkısı">                          •  Maturidi Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmede Katkısı

Maturidi'de Diyanet Siyaset Ayrımı">                          •  Maturidi'de Diyanet Siyaset Ayrımı

                         •  İslam Düşüncesinde Mezhepler ve Mezhepçilik Olgusu

                     Kırgızlar ve Dini Hayat

Kırgızistan'da Dini Bayramlar">                          •  Kırgızistan'da Dini Bayramlar

Kırgızistandagı Dini Akıbal ">                          •  Kırgızistandagı Dini Akıbal

Али Бин Осман эл-Ошинин ">                          •  Али Бин Осман эл-Ошинин

Türkistan'da Misyoloji&İnkültürasyon">                          •  Türkistan'da Misyoloji&İnkültürasyon

Kırgız Koomçulugunda Dindin Ordu ">                          •  Kırgız Koomçulugunda Dindin Ordu

Kırgız Türklerinde Nevruz Kutlamaları ">                          •  Kırgız Türklerinde Nevruz Kutlamaları

Kırgız Toplumunda Dinin Yeri ">                          •  Kırgız Toplumunda Dinin Yeri

Islamdın Iyık Kitebi Kuran">                          •  Islamdın Iyık Kitebi Kuran

Islamdın Iyık Paygambarı">                          •  Islamdın Iyık Paygambarı

İslam Dini ve Türkler Üzerindeki Etkileri">                          •  İslam Dini ve Türkler Üzerindeki Etkileri

Ali b. Osman el-Oşî">                          •  Ali b. Osman el-Oşî

                     Çağdaş İslam Akımları

Tarihsel Muhammed ile Menkabevi Muhammed'i Ayırmanın Önemi">                          •  Tarihsel Muhammed ile Menkabevi Muhammed'i Ayırmanın Önemi

Alternatif Bir İslam Medeniyeti Mümkün mü">                          •  Alternatif Bir İslam Medeniyeti Mümkün mü

Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Sorunlar">                          •  Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Sorunlar

Barış ve Özgürlük Peygamberi: Hz. Muhammed">                          •  Barış ve Özgürlük Peygamberi: Hz. Muhammed

Cemaatlerin İslamı Tebliğ Sorunu">                          •  Cemaatlerin İslamı Tebliğ Sorunu

Kur'an'a Göre Barış">                          •  Kur'an'a Göre Barış

                     İngilizce Makaleler

The Differentiation of Religion and Politics">                          •  The Differentiation of Religion and Politics

Aleviliğin Dini Statüsü(Farsça) ">                          •  Aleviliğin Dini Statüsü(Farsça)

Associated Press ve Washington Post'ta Alıntılar">                          •  Associated Press ve Washington Post'ta Alıntılar

Imam Maturidi and His Epistemology">                          •  Imam Maturidi and His Epistemology

Directory of Religious Affairs' Relation with Religious Groups (Sects/Sufi Orders) in Turkey">                          •  Directory of Religious Affairs' Relation with Religious Groups (Sects/Sufi Orders) in Turkey

                     Alevilik-Bektaşilik

                         •  Şeyh Safi'nin Makalat'ı

                         •  Din öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşım ve İlk ve Orta Öğretim Programlarında Alevilik

                         •  Alevilik-Bektaşilik Bibliyogarafyası (Seçme)

                         •  39 Soruda Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik

                         •  Alevilik din mi mezhep mi tarikat mı

                         •  Alevi Yazılı Kaynaklarının Neşri Sorunu

                         •  Alevilik-Bektaşiliğin Diyanet'te Temsili Sorunu

                         •  Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşım ve Aleviliğin Öğretimi

                         •  Alevilik Ve Din Dersleri (NTV Tarışma Programı)

                         •  Yeni Anayasa Taslağı ve Din Kültürü (NTV Yakın Takip Tartışma )

                         •  Farklı İnanç Grupları ve Din Eğitimi

                         •  Din Öğretiminden Yeni Yöntem Arayışları Sempozyumu

ALEVİLİK OKUMA LİSTESİ">                          •  ALEVİLİK OKUMA LİSTESİ

                     İslam Bilimleri

                         •  İLAHİYATLARIN VE PROGRAMLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İslam Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi">                          •  İslam Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi

İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri">                          •  İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri

Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilginin Kaynakları ve Yeniden Üretilmesi Sorunu">                          •  Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilginin Kaynakları ve Yeniden Üretilmesi Sorunu

                     Beklenen Kurtarıcı’ İnanışına Dayalı Siyasi Ve Dinî Hareketlerde Mehdilik Tipolojileri

               Özgeçmiş

               Osman Aydınlı

               CV English

               Mezhepler Tarihi Sitesi

               Ziyaretçi Defteri

               Mezhep Araştırmaları Dergisi

               Makaleler

               M Saffet Sarıkaya

               Fotoğraf Galerisi

               Mezheplertarihi.org

               İletişim

               Çeviriler

Batılı Araştırmalarda İslami Uyanış Olgusu(Arapça'dan)">                      Batılı Araştırmalarda İslami Uyanış Olgusu(Arapça'dan)

Kitabu'l-İrcâ ve Analizi">                      Kitabu'l-İrcâ ve Analizi

İrcâ Kasidesi ve Analizi">                      İrcâ Kasidesi ve Analizi

Sire'de Mürcie ve Analizi">                      Sire'de Mürcie ve Analizi

Konulu Kur'an Tefsiri (İngilizce'den)">                      Konulu Kur'an Tefsiri (İngilizce'den)

Mürcie'nin Maveraünnehir'de Yayılışı (İngilizce'den)">                      Mürcie'nin Maveraünnehir'de Yayılışı (İngilizce'den)

İslam'da Aktivizm ve Quietizm:Mürcie'nin Durumu (İngilizce'den)">                      İslam'da Aktivizm ve Quietizm:Mürcie'nin Durumu (İngilizce'den)

Hanefiliğin Anadolu'ya Gelişi (İngilizce'den)">                      Hanefiliğin Anadolu'ya Gelişi (İngilizce'den)

Doğu Hanefi Fırak Geleneği (İngilizce'den)">                      Doğu Hanefi Fırak Geleneği (İngilizce'den)

               Dersler

                     İslam Mezhepleri Tarihi I

                     Çağdaş İslam Akımları-İLAHİYAT

                     Sosyal Bilimler Metodolojisi (İLAHİYAT)

                     Yüksek Lisans Programı

                     Doktora Programı

                     İslam Mezhepleri Tarihi II

               Gazete Yazıları

                     İslam'da Organ ve Doku Nakli

Dinde Bilgi Eksikliği">                      Dinde Bilgi Eksikliği

Oruç İbadetinin Psikolojik Faydaları">                      Oruç İbadetinin Psikolojik Faydaları

Alevilikle İlgili Açıklama ">                      Alevilikle İlgili Açıklama

Aleviliğin Yazılı Kaynakları (Yeni Şafak)">                      Aleviliğin Yazılı Kaynakları (Yeni Şafak)

Oruç İbadetinin Toplumsal Faydaları">                      Oruç İbadetinin Toplumsal Faydaları

                     İslam ve Barış Oturumu

Ahmet Yesevi ve Din Anlayışı (Akşam)">                      Ahmet Yesevi ve Din Anlayışı (Akşam)

Ebû Hanife ve Din Anlayışı (Akşam)">                      Ebû Hanife ve Din Anlayışı (Akşam)

İmam Maturidi ve Din Anlayışı (Akşam)">                      İmam Maturidi ve Din Anlayışı (Akşam)

İslam Barış Dinidir (Takvim)">                      İslam Barış Dinidir (Takvim)

İslam'da Akıl ve İlim(Takvim)">                      İslam'da Akıl ve İlim(Takvim)

İslam ve İnsan Hakları I (Takvim)">                      İslam ve İnsan Hakları I (Takvim)

İslam ve İnsan Hakları II (Takvim)">                      İslam ve İnsan Hakları II (Takvim)

               Kitap tanıtımları

                     Türkler ve İslam Tasavvuru

                     Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri

                     Muhammed et-Tancî, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler

                     İslam Mezhepleri tarihi El Kitabı (ed. Hasan Onat-Sönmez KUTLU)

                     Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar

Alevilik-Bektaşilik Yazıları">                      Alevilik-Bektaşilik Yazıları

Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri">                      Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri

Mezhepler Tarihine Giriş">                      Mezhepler Tarihine Giriş

Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları">                      Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları

İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler">                      İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler

Şeyh Safi Buyruğu (Makalat)">                      Şeyh Safi Buyruğu (Makalat)

Şeyh Safi Buyruğu İçerik Analizi">                      Şeyh Safi Buyruğu İçerik Analizi

İmam Maturidi ve Maturidilik">                      İmam Maturidi ve Maturidilik

               Sesli ve görüntülü yayın

               Söyleşiler

Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi">                      Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi

                     Yeni Anayasa Taslağı ve Din Kültürü Dersleri Sorunu (Türk Yurdu)

                     Yeni Anayasa Taslağı ve Din Dersleri (dinibil.com)

                     İmam Maturidi ve Maturidilik Söyleşisi I (Vatanbir Dergisi)

                     İmam Maturidi ve Maturidilik Söyleşisi II (Vatanbir Dergisi)

Kökencilik ve Tezahürleri(İslamiyat) ">                      Kökencilik ve Tezahürleri(İslamiyat)

Ehl-i Sünnet Üzerine Soruşturma (Marife)">                      Ehl-i Sünnet Üzerine Soruşturma (Marife)

İslam hareketler Üzerine Hasan Hanefi ile Söyleşi(Arapça'dan)">                      İslam hareketler Üzerine Hasan Hanefi ile Söyleşi(Arapça'dan)

                     Marife Dergisiyle Söyleşi

                     İmam Mâturidî ve Maturidlik Üzerine Söyleşi

                     Mezhepler Ve Selefilik Üzerine Söyleşi

               Televizyon programları

Aleviliğin Ders Programlarına Girmesi (NTV)">                      Aleviliğin Ders Programlarına Girmesi (NTV)

Anayasa ve Din Kültürü 1(NTV)">                      Anayasa ve Din Kültürü 1(NTV)

               Yayınlar Listesi

Yayınlanmış Kitaplar">                      Yayınlanmış Kitaplar

Kitap Çevirileri ve Sadeleştirmeler">                      Kitap Çevirileri ve Sadeleştirmeler

Yurtiçi Hakemli Dergilerdeki Makaleler">                      Yurtiçi Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Yurtiçi Bilimsel Dergilerdeki Makaleler">                      Yurtiçi Bilimsel Dergilerdeki Makaleler

Yurtdışı Bilimsel Dergilerdeki Makaleler">                      Yurtdışı Bilimsel Dergilerdeki Makaleler

Yabancı Dillerden Makale Çevirileri">                      Yabancı Dillerden Makale Çevirileri

Ulusal Kongrelere Sunulan Tebliğler">                      Ulusal Kongrelere Sunulan Tebliğler

Uluslar arası Kongrelere Sunulan Tebliğler">                      Uluslar arası Kongrelere Sunulan Tebliğler

Kitap, Makale ve Vak'a Takdimleri">                      Kitap, Makale ve Vak'a Takdimleri

Yurtiçi Panel, Konferans ve Seminerler">                      Yurtiçi Panel, Konferans ve Seminerler

Katıldığı Yurtiçi Projeler">                      Katıldığı Yurtiçi Projeler

Katıldığı Televizyon Programları">                      Katıldığı Televizyon Programları

Katıldığı Radyo Programları">                      Katıldığı Radyo Programları

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam129
Toplam Ziyaret935909
Yeni Çıkan Eserler


İnsani ve Ahlaki Değerler
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


İmam Maturidi ve Maturidilik
(Özbek Türkçesi)
Prof. Dr. Sönmez Kutlu


 Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar


Güncel Dini- Siyasi Meseleler Üzerine YazılarSelefiliğin Fikri Arkaplanı