Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret464735

Site Haritası

 Site Haritası
               Anasayfa

               Maturidilik ve Türk Din Anlayışı

               Özgeçmiş

               Osman Aydınlı

               Hasan Onat

               CV English

               Din

               Alevilik-Bektaşilik

                     Şeyh Safi'nin Makalat'ı

                     Din öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşım ve İlk ve Orta Öğretim Programlarında Alevilik

                     Alevilik-Bektaşilik Bibliyogarafyası (Seçme)

                     39 Soruda Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik

                     Alevilik din mi mezhep mi tarikat mı

                     Alevi Yazılı Kaynaklarının Neşri Sorunu

                     Alevilik-Bektaşiliğin Diyanet'te Temsili Sorunu

                     Din Öğretiminde Mezhepler Üstü Yaklaşım ve Aleviliğin Öğretimi

                     Alevilik Ve Din Dersleri (NTV Tarışma Programı)

                     Yeni Anayasa Taslağı ve Din Kültürü (NTV Yakın Takip Tartışma )

                     Farklı İnanç Grupları ve Din Eğitimi

                     Din Öğretiminden Yeni Yöntem Arayışları Sempozyumu

ALEVİLİK OKUMA LİSTESİ">                      ALEVİLİK OKUMA LİSTESİ

               Alevilik

               Mezhepler Tarihi Sitesi

               Çağdaş İslam Akımları

Tarihsel Muhammed ile Menkabevi Muhammed'i Ayırmanın Önemi">                      Tarihsel Muhammed ile Menkabevi Muhammed'i Ayırmanın Önemi

Alternatif Bir İslam Medeniyeti Mümkün mü">                      Alternatif Bir İslam Medeniyeti Mümkün mü

Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Sorunlar">                      Değişim Sürecinde Müslümanları Bekleyen Sorunlar

Barış ve Özgürlük Peygamberi: Hz. Muhammed">                      Barış ve Özgürlük Peygamberi: Hz. Muhammed

Cemaatlerin İslamı Tebliğ Sorunu">                      Cemaatlerin İslamı Tebliğ Sorunu

Kur'an'a Göre Barış">                      Kur'an'a Göre Barış

               Ziyaretçi Defteri

               Mezhepler

               Çeviriler

Batılı Araştırmalarda İslami Uyanış Olgusu(Arapça'dan)">                      Batılı Araştırmalarda İslami Uyanış Olgusu(Arapça'dan)

Kitabu'l-İrcâ ve Analizi">                      Kitabu'l-İrcâ ve Analizi

İrcâ Kasidesi ve Analizi">                      İrcâ Kasidesi ve Analizi

Sire'de Mürcie ve Analizi">                      Sire'de Mürcie ve Analizi

Konulu Kur'an Tefsiri (İngilizce'den)">                      Konulu Kur'an Tefsiri (İngilizce'den)

Mürcie'nin Maveraünnehir'de Yayılışı (İngilizce'den)">                      Mürcie'nin Maveraünnehir'de Yayılışı (İngilizce'den)

İslam'da Aktivizm ve Quietizm:Mürcie'nin Durumu (İngilizce'den)">                      İslam'da Aktivizm ve Quietizm:Mürcie'nin Durumu (İngilizce'den)

Hanefiliğin Anadolu'ya Gelişi (İngilizce'den)">                      Hanefiliğin Anadolu'ya Gelişi (İngilizce'den)

Doğu Hanefi Fırak Geleneği (İngilizce'den)">                      Doğu Hanefi Fırak Geleneği (İngilizce'den)

               Mezhep Araştırmaları Dergisi

               Mesaj Panosu

               Fotoğraf Galerisi

               Dersler

                     Çağdaş İslam Akımları-İLAHİYAT

                     Sosyal Bilimler Metodolojisi (İLAHİYAT)

                     Yüksek Lisans Programı

                     İslam Mezhepleri II

                     Doktora Programı

               Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarının Tanıtımı

               M Saffet Sarıkaya

               Dosyalar

               Mezheplertarihi

               Gazete Yazıları

                     İslam'da Organ ve Doku Nakli

Dinde Bilgi Eksikliği">                      Dinde Bilgi Eksikliği

Oruç İbadetinin Psikolojik Faydaları">                      Oruç İbadetinin Psikolojik Faydaları

Alevilikle İlgili Açıklama ">                      Alevilikle İlgili Açıklama

Aleviliğin Yazılı Kaynakları (Yeni Şafak)">                      Aleviliğin Yazılı Kaynakları (Yeni Şafak)

Oruç İbadetinin Toplumsal Faydaları">                      Oruç İbadetinin Toplumsal Faydaları

                     İslam ve Barış Oturumu

Ahmet Yesevi ve Din Anlayışı (Akşam)">                      Ahmet Yesevi ve Din Anlayışı (Akşam)

Ebû Hanife ve Din Anlayışı (Akşam)">                      Ebû Hanife ve Din Anlayışı (Akşam)

İmam Maturidi ve Din Anlayışı (Akşam)">                      İmam Maturidi ve Din Anlayışı (Akşam)

İslam Barış Dinidir (Takvim)">                      İslam Barış Dinidir (Takvim)

İslam'da Akıl ve İlim(Takvim)">                      İslam'da Akıl ve İlim(Takvim)

İslam ve İnsan Hakları I (Takvim)">                      İslam ve İnsan Hakları I (Takvim)

İslam ve İnsan Hakları II (Takvim)">                      İslam ve İnsan Hakları II (Takvim)

               Kur'an-ı Anlamanın Önemi

               İngilizce Makaleler

The Differentiation of Religion and Politics">                      The Differentiation of Religion and Politics

Aleviliğin Dini Statüsü(Farsça) ">                      Aleviliğin Dini Statüsü(Farsça)

Associated Press ve Washington Post'ta Alıntılar">                      Associated Press ve Washington Post'ta Alıntılar

Imam Maturidi and His Epistemology">                      Imam Maturidi and His Epistemology

Directory of Religious Affairs' Relation with Religious Groups (Sects/Sufi Orders) in Turkey">                      Directory of Religious Affairs' Relation with Religious Groups (Sects/Sufi Orders) in Turkey

               Hz.Muhammed'i Doğru Anlamak

               Forum

               Ahlak ve Toplum

               İslam Bilimleri

                     İLAHİYATLARIN VE PROGRAMLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İslam Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi">                      İslam Bilimlerinin Doğuşu ve Gelişimi

İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri">                      İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri

Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilginin Kaynakları ve Yeniden Üretilmesi Sorunu">                      Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilginin Kaynakları ve Yeniden Üretilmesi Sorunu

               İslam Mezhepleri

Kerbela Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem Sorunu">                      Kerbela Vakasına Yaklaşımlarda Yöntem Sorunu

Mezhepler Tarihinde Usul Sorunu">                      Mezhepler Tarihinde Usul Sorunu

Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları">                      Timur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynakları

Tarihsel Din Söylemler:Mezhepler">                      Tarihsel Din Söylemler:Mezhepler

Ehl-i Beytin İstismarı">                      Ehl-i Beytin İstismarı

İslam Ve Mezhepler">                      İslam Ve Mezhepler

Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi">                      Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi

Ehl-i Sünnet'in Siyaset Nazariyesinin Dini Temellerinin Sorgulanması ">                      Ehl-i Sünnet'in Siyaset Nazariyesinin Dini Temellerinin Sorgulanması

Ebû Hanife Ve Din Anlayışı ">                      Ebû Hanife Ve Din Anlayışı

İmam Maturidi ve Akılcılığı ">                      İmam Maturidi ve Akılcılığı

Mezheplere Ait Klasik Metinler">                      Mezheplere Ait Klasik Metinler

Maturidi'nin Mezhebi Arka planı">                      Maturidi'nin Mezhebi Arka planı

Mezhepler Tarihi Okuma Listesi">                      Mezhepler Tarihi Okuma Listesi

Mürcie Mezhebi:Doğuşu ve Fikirleri">                      Mürcie Mezhebi:Doğuşu ve Fikirleri

Türklerin Benimsediği Mezhepler">                      Türklerin Benimsediği Mezhepler

Kerrâmiyye Mezhebi ">                      Kerrâmiyye Mezhebi

Gelenekçi Din Söyleminin Analizi">                      Gelenekçi Din Söyleminin Analizi

Maturidi Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmede Katkısı">                      Maturidi Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmede Katkısı

Maturidi'de Diyanet Siyaset Ayrımı">                      Maturidi'de Diyanet Siyaset Ayrımı

               Şiirler

               İlginç Videolar

               Kırgızlar ve Dini Hayat

Kırgızistan'da Dini Bayramlar">                      Kırgızistan'da Dini Bayramlar

Kırgızistandagı Dini Akıbal ">                      Kırgızistandagı Dini Akıbal

Али Бин Осман эл-Ошинин ">                      Али Бин Осман эл-Ошинин

Türkistan'da Misyoloji&İnkültürasyon">                      Türkistan'da Misyoloji&İnkültürasyon

Kırgız Koomçulugunda Dindin Ordu ">                      Kırgız Koomçulugunda Dindin Ordu

Kırgız Türklerinde Nevruz Kutlamaları ">                      Kırgız Türklerinde Nevruz Kutlamaları

Kırgız Toplumunda Dinin Yeri ">                      Kırgız Toplumunda Dinin Yeri

Islamdın Iyık Kitebi Kuran">                      Islamdın Iyık Kitebi Kuran

Islamdın Iyık Paygambarı">                      Islamdın Iyık Paygambarı

İslam Dini ve Türkler Üzerindeki Etkileri">                      İslam Dini ve Türkler Üzerindeki Etkileri

Ali b. Osman el-Oşî">                      Ali b. Osman el-Oşî

               Kitap tanıtımları

                     Türkler ve İslam Tasavvuru

                     Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri

                     Muhammed et-Tancî, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler

                     İslam Mezhepleri tarihi El Kitabı (ed. Hasan Onat-Sönmez KUTLU)

                     Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar

Alevilik-Bektaşilik Yazıları">                      Alevilik-Bektaşilik Yazıları

Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri">                      Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri

Mezhepler Tarihine Giriş">                      Mezhepler Tarihine Giriş

Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları">                      Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları

İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler">                      İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler

Şeyh Safi Buyruğu (Makalat)">                      Şeyh Safi Buyruğu (Makalat)

Şeyh Safi Buyruğu İçerik Analizi">                      Şeyh Safi Buyruğu İçerik Analizi

İmam Maturidi ve Maturidilik">                      İmam Maturidi ve Maturidilik

               Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Çözülemeler

               Türklerin İslamlaşma Süreci ve Mezhepçilik

               Sesli ve görüntülü yayın

               Söyleşiler

Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi">                      Alevilik-Bektaşilik Üzerine Söyleşi

                     Yeni Anayasa Taslağı ve Din Kültürü Dersleri Sorunu (Türk Yurdu)

                     Yeni Anayasa Taslağı ve Din Dersleri (dinibil.com)

                     İmam Maturidi ve Maturidilik Söyleşisi I (Vatanbir Dergisi)

                     İmam Maturidi ve Maturidilik Söyleşisi II (Vatanbir Dergisi)

Kökencilik ve Tezahürleri(İslamiyat) ">                      Kökencilik ve Tezahürleri(İslamiyat)

Ehl-i Sünnet Üzerine Soruşturma (Marife)">                      Ehl-i Sünnet Üzerine Soruşturma (Marife)

İslam hareketler Üzerine Hasan Hanefi ile Söyleşi(Arapça'dan)">                      İslam hareketler Üzerine Hasan Hanefi ile Söyleşi(Arapça'dan)

               Türkiye'de İlahiyatlar

               İslam'da Mezheplerin Ortaya Çıkışı

               Televizyon programları

Aleviliğin Ders Programlarına Girmesi (NTV)">                      Aleviliğin Ders Programlarına Girmesi (NTV)

Anayasa ve Din Kültürü 1(NTV)">                      Anayasa ve Din Kültürü 1(NTV)

               Yayınlar Listesi

Yayınlanmış Kitaplar">                      Yayınlanmış Kitaplar

Kitap Çevirileri ve Sadeleştirmeler">                      Kitap Çevirileri ve Sadeleştirmeler

Yurtiçi Hakemli Dergilerdeki Makaleler">                      Yurtiçi Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Yurtiçi Bilimsel Dergilerdeki Makaleler">                      Yurtiçi Bilimsel Dergilerdeki Makaleler

Yurtdışı Bilimsel Dergilerdeki Makaleler">                      Yurtdışı Bilimsel Dergilerdeki Makaleler

Yabancı Dillerden Makale Çevirileri">                      Yabancı Dillerden Makale Çevirileri

Ulusal Kongrelere Sunulan Tebliğler">                      Ulusal Kongrelere Sunulan Tebliğler

Uluslar arası Kongrelere Sunulan Tebliğler">                      Uluslar arası Kongrelere Sunulan Tebliğler

Kitap, Makale ve Vak'a Takdimleri">                      Kitap, Makale ve Vak'a Takdimleri

Yurtiçi Panel, Konferans ve Seminerler">                      Yurtiçi Panel, Konferans ve Seminerler

Katıldığı Yurtiçi Projeler">                      Katıldığı Yurtiçi Projeler

Katıldığı Televizyon Programları">                      Katıldığı Televizyon Programları

Katıldığı Radyo Programları">                      Katıldığı Radyo Programları

               Günümüz İslam Dünyasında Mezhepler ve Mezhepçilik

               2. Maturidi Yesevi Kurultayı Açılış Konuşması

               Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi

               Batıda Artan İslam Karşıtlığının Nedenleri

               Türk Dünyasının İnanç Problemleri

               Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dünyasında Üç Tarzı Dindarlık

               İslam Nedir Ne Değildir?

               Dini Anlatmada Buyurgan Dil

               Türkiye'de Yüksek Din Eğitim ve Öğretimi ve İlahiyatlar Sorunu

               2017 Maturidilik Konuşmaları

Takvim
Saat
 Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar


Güncel Dini- Siyasi Meseleler Üzerine YazılarSelefiliğin Fikri Arkaplanı