• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası

Uluslar arası Kongrelere Sunulan Tebliğler


1.     “ The Differentiation of Diyânet and Siyâset according to al-Imam al-Mâturîdî”,  “ Secularity and Relgious in Muslim Countries: Searching for a Rational Balance”  ( International Conference, 1-3 October 2004. Samarkand)
2.    “Ehl-i Sünet’in Siyaset Nazariyesinin Teolojik Temelleri”, İslam ve Hristiyan Geleneklerinde Yönetim Erkinin Teolojik Temelleri Konferansı’na sunulan tebliğ. (19-20 Mayıs 2006 Münih-Almanya)
3.    “İslam-Fıtrat İlişkisi: Seçimlik mi Zorunluluk  mu?”, Otorite Birey İlişkisi: Hıristiyanlık ve İslamiyetteki Teolojik Temelleri Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2007, Ankara
4.    “ el-Maturidi and His Epistemology”, Özbekistan’ın İslam Medeniyetindeki Yeri Uluslar Arası Sempozyumu, 14-15 Ağustos 2007, Taşkent-Semerkand.
5.    “ Mâtürîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarının Çözmeye Katkısı”, Uluslar Arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu’na sunulan tebliğ ( 22-24 Mayıs 2009 İstanbul Türkiye).
6.    “Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilgi Kaynakları ve Aktüel Değeri”, Dini Bilginin Kaynakları-Üretmi ve Yenilenme Yöntemleri, VII. Avrasya İslam Şurası  (12-15 Mayıs 2009 İSTANBUL)
7.     “Kelamî Araştırmaların Türkistan Sahası Kaynakları”, Tarihselden Moderne Özbekistan Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu (Ankara 13-17 Temmuz 2009)
8.    “İlahiyat Öğretiminde Zihniyet Sorunu: Bilimsellikten Gelenekçiliğe Savrulma”, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği Uluslar arası Sempozyumu, 16-18 Ekim 2009 ANKARA.

 


Yorumlar - Yorum Yaz