• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu

Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası

Yayınlanmış Kitaplar


1.    Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Türkiye Diyanet Vakfı  Yayınları, I. Baskı, Ankara  2000, 332 s.; II. Baskı, Ankara 2002, 332 s.
2.    İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2000, 205 s.
3.    İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri, ve Maturidilik Mezhebi), haz. Sönmez Kutlu, Kitâbiyât yayınları,  Ankara 2003.
4.    Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2003.
5.    “İslam Bilimleri”,  İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, Anküzem, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 31-78. ve “ İslam Bilimlerinde Bilgi Üretme Süreçleri: Bilginin Yolları”, İslam Bilimlerinde Yöntem (İLİTAM, ANKÜZEM, Ankara 2005) adlı kitap içerisinde: 109-123 ss.
6.    Alevîlik-Bektaşîlik Yazıları Aleviliğin Yazılı Kaynakları Buyruk, Tezkire-i Şeyh Safî, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.
7.    Arapça Çağdaş Dinî Metinler, (Ed. Sönmez Kutlu), İLİTAM, Ankara 2006.
8.    İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, (Mezheplerle ilgili 5 Ünite), İLİTAM, Ankara 2006.
9.    Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitim Merkezi yayınları, İstanbul  2008. (BASKIDA)
10.    Çağdaş İslamî Akımlar ve Sorunları, Fecir Yayınları, Ankara 2008.
11.     Şeyh Safiyüddîn el-Erdebilî, Makâlât (Safvetu’s-Safâ’nın 4. Bölümü’nün Anadolu’da Yapılan Türkçe Çevirisi ), Tahkik: Sönmez Kutlu-Nizamettin Parlak, Horasan Yayınları, İstanbul 2008 .

Yorumlar - Yorum Yaz